Manastir Zaova

Manastir Zaova se nalazi u šumi u blizini Velikog Sela, na teritoriji opštine Malo Crniće. Manastirska crkva posvećena je Svetom Mihailu i Gavrilu.


Narodno predanje vezuje manastir Zaovu za kneza Lazara, ne isključivo kao direktnog ktitora već kao zadužbinu podignutu u njegovo vreme u drugoj polovini XIV veka. U istorijskim izvorima prvi put se pominje 1467. godine. Nakon velikih oštećenja tokom osmanlijskog perioda, popravljana je u nekoliko navrata početkom XIX veka.

Crkva je građena u moravskom stilu sa osnovom upisanog krsta bez kubeta. Pored nje se nalazi zvonik. Freske i ikonostas rađeni su u periodu od 1846. do 1849. godine, a delo su požarevačkog slikara Živka Pavlovića i njegovog pomoćnika Ilije Stojićevića. 

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar