Manastir Velika Remeta

Manastir Velika Remeta se nalazi u istočnom delu Fruške gore, u ataru naselja Velika Remeta na teritoriji opštini Irig. Manastirska crkva posvećena je Svetom velikomučeniku Dimitriju.


Prema narodnom predanju ktitor manastira bio je kralj Stefan Dragutin koji je svoju zadužbinu sagradio u prvoj polovini XIV veka. U dokumentu iz 1509. godine pominje se izaslanik despotice Angeline Branković, koji je dolazio u manastir posvećen Svetom Dimitriju za koji se pretpostavlja da je Velika Remeta. Manastir se prvi put pominje u jednom zvaničnom iz dokumentu 1562. godine.

Smatra se da je manastir sagrađen u XV veku, sa izuzetkom baroknog zvonika koji je pridodat 1735. godine (i posvećen Rođenju svetog Jovana Preteče). Zvonik je najviši u Sremu, visok je 38, 6 mi ima osam spratova. Velika Remeta je stradala u turskoj odmazdi 1716. godine, ali je ubrzo otpočela obnova. U periodu od 1733. do 1753. godine urađena je nova fasada. Manastir je tokom Drugog svetskog rata bio pod okupacijom ustaških jedinica (do 1943. godine), koje su tokom povlačenja spalile manastir. Tom prilikom stradali su i živopis i ikonostas, jedan deo dragocenosti odnet je u Zagreb a veći deo uništen. Manastir Velika Remeta je obnovljen 1982. godine. U okviru manastirskog kompleksa nalazi se i Muzej srpske srednjevekovne crkvene muzike.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar