Manastir Vavedenja Presvete Bogorodice (Beograd)

Manastir Vavedenja Presvete Bogorodice nalazi se na teritoriji beogradskog naselja Senjak. Manastirski kompleks čini crkva Presvete Bogorodice i konak.


Manastir je izgrađen 1937. godine kao metoh (crkveni posed) manastira Kuveždin u Sremu, prema projektu arhitekta Petra Popovića.

Crkva ima osnovu upisanog krsta sa centralnom kupolom na preseku i četiri manje kupole između krakova. Na istočnom delu se nalazi apsida iz koje se ulazi u bočne pravougaone prostorije – đakonikon i proskomidiju. Na zapadu se nalazi priprata sa horom. Na crkvi postoje tri portala, ali je onaj na zapadnoj fasadi najraskošnije obrađen. Fasadu još ukrašavaju uski jednodelni prozori, rozete i velike trifore na severnoj i južnoj strani. Unutrašnjost hrama oslikana je u periodu od 1973. do 1985. godine u al seco tehnici i rad je Dušana Mihailovića.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar