Manastir Tomić

Manastir Tomić nalazi se na obali reke Velike Morave u ataru sela Vojske, u opštini Svilajnac. Manastirska crkva posvećena je Svetom apostolu Tomi.


Ne postoje pisani podaci o vremenu gradnje i ktitoru manastira, ali se smatra da je sagrađen u XIV veku u vreme kralja Stefana Dečanskog. Prvi put se pominje 1467. godine u turskim poreskim knjigama pod nazivom „Idin“.

Crkva je stradala tokom osmanske vladavine. Tokom XIX veka na temeljima stare crkve prvo je sagrađena građevina od drveta, a zatim i od kamena. Godine 1922. crkva manastira Tomić ozidana je u obliku jednobrodne bazilike, sa jednooltarskom apsidom i krovom na dve vode bez kubeta. Unutrašnjost nije imala živopis. Velika obnova započeta je 2005. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar