Manastir Svetog Nikole (Oraovica)

Oraovački manastir nalazi se pored sela Oraovica i udaljen je 2,5 km od Grdelice. Nalazi se na uzvišenju pored reke Južne Morave. Manastirski kompleks čini crkva Svetog Nikole, kapela Svetog Prokopija, konak, stara ekonomska zgrada i ostaci srednjovekovne ćelije.


GALERIJA

Manastir Svetog Nikole (Oraovica)

Ne zna se godina izgradnje manastira niti ime srpskog vlastelina koji ga je podigao. Prvi put se pominje u turskom katastarskom popisu 1516. godine. Kapela je živopisana početkom XVI veka. Od XVIII veka postojala je škola u okviru manastira. Više puta je stradao, a prva obnova urađena je u drugoj polovini XIX veka. Obnovom 1938. godine freskopisan je hram, napravljena nadstrešnica i uz kapelu dograđena crkva Svetog Nikole. Stari konak izgoreo je u požaru 2009. godine ali je novi završen dve godine kasnije.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar