Manastir Sveti Onufrije

Manastir Sveti Onufrije (ili Norje) se nalazi u selu Bazovik, u opštini Pirot.


Ne postoje istorijski izvori koji svedoče o vremenu gradnje ovog manastira niti o njegovom ktitoru. Prema narodnom predanju sagrađen je u XIII veku. Ipak, prvi put se pominje 1576. godine u zapisu na marginama rukopisnog Psaltira (danas se čuva u Plovdivskoj biblioteci). Manastir je više puta stradao tokom turske vladavine da bi crkva 1868. godine bila ponovo izgrađena iz temelja.

Manastir je opusteo nakon Drugog svetskog rata. Godine 2003. započeta je njegova obnova, a 2007. ponovo je osvećen i u njemu je obnovljen monaški život.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar