Manastir Sveti Marko

Manastir Sveti Marko se nalazi u blizini Novih Karlovaca na teritoriji opštine Inđija. Manastirska crkva je posvećena Svetom apostolu Marku.


Manastir je podignut oko 1800. godine na mestu gde je slepi lokalni mladić pronašao izvor lekovite vode, a tom prilikom su mu se ukazali Sveti Marko i Presveta Bogorodica. Mesto je nakon toga dobilo naziv Vodice, a tu je 1883. godine paroh Aleksandar Jovanović podigao kapelu. Ona predstavlja jednobrodnu građevinu sa prizidanim dvospratnim zvonikom. Na zapadnom zidu uzidana je mermerna ploča koja svedoči o vremenu gradnje kapele i njenom ktitoru. Ona je 2011. godine obnovljena i tom prilikom dobila status manastira.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar