Manastir Svete Trojice (Kikinda)

Manastir Svete Trojice nalazi se u gradu Kikindi, pored groblja. Zadužbina je Melanije Nikolić, rođene Gačić, jedne od najpoznatijih kikinđanki krajem XIX i početkom XX veka.Takođe, crkvi je poklonila i 300 jutara zemlje, salaš i kuću. Sahranjena je zajedno sa rođacima u glavnoj manastirskoj crkvi. Radovi su svečano završeni 1887. godine. Arhitektura crkve pripada stilu baroka. Ikonostas i zidove hrama oslikao je Đura Pecić. Konak je obnovljen i dograđen osamdesetih godina. Od 1980. godine manastir je ženski.


Vladimir Lukić

dipl. istoričar