Manastir Sretenje

Manastir Sretenje se nalazi na oko 800 m nadmorske visine na zaravni ispod vrha planine Ovčar, u selu Dučalovićima u opštini Lučani. Posvećen je Sretenju Isusa Hrista.


Prema predanju sagrađen je u XIV veku, tako što je sa vrha Ovčara bačena kruna, a na mestu gde je pala sagrađen je manastir. Prvi pisani pomen potiče iz rukopisnog jevanđelja iz 1571. godine. Obnovljen je 1818. godine trudom monaha Nićifora Maksimovića, koji je sahranjen u manastiru. Crkva je jednobrodna građevina sa petostranom oltarskom apsidom, pravougaonim pevnicama, i kvadratnom pripratom iznad koje se nalazi kula-zvonara. Zasvedena je poluobličasto. Naos, oltar i oltarske pregrade živopisao je 1844. godine Živko Pavlović, dok je pripratu živopisao Nikola Janković. U XX veku izgrađeni su kapela i konak. Čitav kompleks 1845. godine opasan je zidom. Konzervatorsko-restauratorski radovi izvedeni su 1988. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar