Manastir Sokolica

Manastir Sokolica se nalazi u ataru sela Boljetin u opštini Zvečan, na teritoriji Kosova i Metohije. Manastirska crkva posvećena je Pokrovu Presvete Bogorodice.


Crkva potiče iz XIV ili XV veka. Pretpostavlja se da je zadužbina nekog srpskog vlastelina iz okoline Zvečana, dok pojedini istoričari smatraju da je ktitor crkve čelnik Musa (zet kneza Lazara). Naziv Sokolica dobija po brdu u čijem se podnožju nalazi. Crkva ima plitku polukružnu apsidu, koja je zasvođena, a građena je od tesanika. U međuratnom periodu crkva dobija zvonik, a konake osamdesetih godina XX veka. Unutrašnjost hrama je bila živopisana ali su nam freske očuvane samo u fragmentima. Manastir je poznat po čudotvornoj mermernoj skulpturi Bogorodice sa Hristom iz XIII veka koja je doneta iz manastira Banjske.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar