Manastir Rukumija

Manastir Rukumija nalazi se u selu Bradac, i udaljen je oko 10 km od grada Požarevca. Manastirska crkva posvećena je Sv. Vaznesenju Gospoda Isusa Hrista.


Iako se vreme izgradnje crkve stavlja u period Rimljana, kraljeva Dragutina i Milutina, kneza Lazara Hrebeljanovića, prvi pisani pomen potiče iz XVI veka i to pod imenom Vrlište. Detaljniji opis crkve potiče iz spisa Maksima Ratkovića iz 1733. godine. Tokom Prvog srpskog ustanka crkva je spaljena, ali ju je nekoliko godina kasnije obnovio Miloš Obrenović. Status manastira dobija 1953. godine.

Crkva ima jednobrodnu osnovu, sa polukružnom aspidom na istočnom delu, i pripratu na zapadnoj strani. Nema kupolu, pevačke aspide ni zvonik. Crkvu je 1829. godine oslikao Moler Janja, dok su novije ikone, u al secco tehnici, rad monah Nauma Andrića iz 1971. godine. Manastir je stradao u požaru, ali su ikone i freske restauirane 1994. godine uz pomoć Aleksandra Točilova.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar