Manastir Manastirica

Manastir Manastirica se nalazi u blizini istoimenog mesta na teritoriji opštine Kladovo. Manastirski hram je posvećen Svetoj Trojici.


GALERIJA

Manastir Manastirica

O istoriji ovog manastira govori nam samo narodno predanje. Smatra se da je osnovan krajem XIII ili početkom XIV veka u vreme kralja Milutina, a kao njegov ktitor se pominje pravoslavni monah i svetitelj Nikodim Tismanski. Prema drugom predanju u Manastiricu se sklonila Olivera Lazarević, ćerka kneza Lazara, nakon bitke kod Anagore 1402. godine u kojoj je poginuo njen muž sultan Bajazit I. Navodno, manastir je u XVIII veku obnovio Radul-beg (Radul Gligorijević), i od tada patron manastira nije Presveta Bogorodica već Sveta Trojica.

Deo stare crkve se urušio sedamdesetih godina XIX veka, a obnovljena je tek 1900. godine zahvaljujući ahrimandritu Gavrilu i meštanima. Ipak, radovi nisu bili izvedeni na adekvatan način pa se krov crkve srušio. Izgradnja novog hrama otpočela je 2003. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar