Manastir Manastirak

Manastir Manastirak se nalazi u Velikoj Kruševici na teritoriji opštine Rekovac. Manastirski hram je posvećen Prenosu moštiju Svetog Nikolaja.


Nemamo istorijskih izvora koji nam govore o vremenu gradnje manastira i njegovom ktitoru. Prema narodnom predanju manastir je nastao početkom XV veka u doba despota Stefana Lazarevića. Tokom nekoliko vekova postojanja često je bio zapuštan. Današnji izgled potiče iz vremena obnove, izvedene 1804. godine. Status manastira je vraćen 2005. godine.

Crkva je građena u moravskom stilu. Na zapadnoj strani nalazi se priprata pravougane osnove, dok se iznad centralnog prostora uzdiže osmostrana kupola. Dekoracija na fasadi je izvedena naizmeničnim redovima opeke, kamena i krečnog maltera.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar