Manastir Kuveždin

Manastir Kuveždin se nalazi na jugozapadnim obroncima Fruške gore, u blizini sela Divoš na teritoriji opštine Sremska Mitrovica. Manastirska crkva je posvećena Svetom Savi.


Prema narodnom predanju manastir Kuveždin je osnovao 1520. godine vojvoda i poslednji srpski despot Stefan Štiljanović. Prvi put se pominje u turskom popisu iz 1566/67. godine. Prvi put je obnovljen početkom XVII veka.

Izgradnja današnje crkve započeta je 1818. godine, a glavni izvođač radova bio je Matijas Šimidinger iz Novog Sada. Crkva predstavlja jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom, plitkim pravougaonim pevnicama i osmostranim kubetom bez postolja. Fasada je izvedena u duhu klasicizma. Pored crkve se nalazi zvonik (iz 1803.), a okružuju je konaci čija je gradnja počela 1810. godine. Na manastirskom groblju nalazi se kapela posvećena Vaznesenju Gospodnjem. Ikonostas za staru crkvu naslikao je Janko Halkozović 1722. godine, a ikonostas za novu crkvu Pavle Simić u periodu između 1847. i 1858. godine.

Manastir su pljačkali i uništavali ustaše i Nemci tokom Drugog svetskog rata. Njegova obnova započeta je 1973. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar