Manastir Končul (Nikoljača)

Manastir Končul (Nikoljača) se nalazi u ataru sela Kazanovići u opštini Raška. Manastirski hram je posvećen Svetom Nikoli Miriklijskom.


Na ovom mestu se prvobitno nalazila hrišćanska bogomolja za koji nemamo nikakvih podataka. Prema predanju manastir je 1175. godine obnovio veliki župan Stefan Nemanja, a prvi put se pominje u Studeničkom tipiku iz 1208. godine. Manastir je bio prvo utočište Rastku Nemanjiću kada je pobegao sa dvora svoga oca, pre nego što je otišao u manastir Hilandar. Za vreme vladavine kralja Milutina manastir je postao sedište novoosnovane Končulske episkopije. Najveći uspon doživljava u prvoj polovini XV veka u vreme vladavine despota Đurđa Brankovića, kada je bio sedište mitropolita.

Čitav kompleks je opustošen tokom Austrijsko-turskog rata 1689. godine. Nova crkva je obnovljena 1861. godine po uglednu na prethodnu. Zdanje ima jednobrodnu osnovu, sa polukružnom oltarskom apsidom i kapelom pravougaone osnove na južnoj strani. Ostaci prvobitnog živopisa očuvani su u fragmentima.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar