Manastir Kalenić

Manastir Kalenić se nalazi u blizni sela Oparić na teritoriji opštine Rekovac. Manastirska crkva je posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice. Manastir je građen u periodu između 1413. i 1417. godine. Zadužbina je protovestijara Bogdana, jednog od velikaša despota Stefana Lazarevića. Kao zadužbinari se navode i njegova žena Milica i brat Petar. Prvi put se pominje u turskom popisu 1476/1478. godine, i to kao manastir Prečiste u Levču. Pretpostavlja se da je oštećen u turskoj odmazdi krajem XVII veka, a obnavljaju ga monasi iz manastira Morače sredinom XVIII veka.


Manastirska crkva je građena u moravskom stilu. Ima osnovu trikonhosa sa jednom kupolom, i pripratu dozidanu 1806. godine. Unutrašnjost je oslikana u vreme gradnje crkve (početak XV veka), dok ikonstas potiče iz vremena obnove (XIX vek). Za dekorisanje fasade korišćena je crvena opeka u kombinaciji sa sivim blokovima. U prvoj polovini XIX veka obnovljeni su manastirski konaci i zvonara. Konaci su 1911. godine stradali u požaru ali su ponovo izgrađeni. Konzervatorski radovi izvođeni su tokom XX veka u tri navrata.

U manastir Kalenić su 1815. godine prenete mošti Svetog kralja Stefana Prvovenčanog, iz fruškogorskog manastira Fenek. Godine 1839. odnete su u Studenicu.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar