Manastir Jovanja

Manastir Jovanja se nalazi u ataru sela Zlatarić, u blizini grada Valjeva.


Nema pouzdanih podataka ko i kada je sagradio ovaj manastir. Zna se da je prvobitno bio posvećen Jovanu Krstitelju pa odatle i naziv Jovanja. Smatra se da je sagrađen krajem XV ili početkom XVI veka. Godine 1706. obnovljen je zahvaljujući ktitorstvu braće Vitanović, Jovana i Jevte. Dugo vremena bio je i napušten, da bi tridesetih godina XX veka došle monahinje sa Ohrida i započele obnovu.

Današnji hram sagrađen je 1957. godine. Jednobrodna je građevina pravougaone osnove sa kubetom koga nose prislonjeni. Apsida je polukružna i zasvedena. Priprate su dozidane početkom XVIII veka. Stariji živopis potiče iz XVII veka i nekoliko puta je obnavljan.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar