Manastir Bradača

Manastir Bradača se nalazi nedaleko od mesta Kula u opštini Malo Crniće. Smešten je u šumovitom podnožju planine Kožuh. Manastirska crkva posvećena je Svetom Vavedenju Presvete Bogorodice. Najstariji je verski objekat u Braničevskoj eparhiji.


Prvi put se pominje u pisanim izvorima u XV veku, ali je ustanovljeno da je manastirska crkva iz XIII, a manastir iz XIV veka. Zadužbina je nepoznatog vlastelina. U periodu od XVII do početka XIX veka nema zapisa o manastiru, a po predanju su ga srušile Osmanlije.

Sagrađen je u stilu moravske škole, a obnova je započeta 1990. godine.Crkva je građevina trigonalne osnove, sa manjim bočnim apsidama, i većom oltarskom apsidom i pripratom. Naos je odvojen od bočnih apsida i oltarskog prostora, kao i priprata od naosa. Unutrašnjost crkve oslikana je fresko tehnikom u periodu od 1996. do 1997. godine. Delo je đakona Miodraga Tomića i ikonopisaca iz Žiče. Ikonstas je uradili i poklonili Vlastimir i Branka iz Kule. Takođe, dosta toga je urađeno zahvaljujući dobrovoljnim prilozima lokalnog stanovništva. Pored crkve podignut je i nov konak.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar