Mala sova

Mala (patuljasta) sova veličine je 16 cm do 17 cm. Njena krila imaju raspon od 34 cm do 36 cm. Javlja se na više lokacija u severoistočnoj i srednjoj Evropi, na prostorima između 65° i 45° severne geografske širine. Ono što je jedna od glavnih odlika ove vrste jeste da gde god se javi - ne migrira, tj. svuda je stanarica. U Srbiji je patuljasta sova veoma retka i nastanjuje se na svega tri lokacije koje se nalaze u jugozapadnom delu zemlje.


U pitanju je retka i malobrojna ptica gnezdarica, odnosno ptica stanarica i njena populacija je stabilna, tj. nije u opadanju niti u velikom porastu. O eventualnim migracija koje bi ova vrsta mogla da preduzme nema podataka, te se lako zaključuje da i oni predstavnici vrste koji se javljaju na prostoru Srbije, takođe, kao i drugi predstavnici njene vrste u Evropi, ne napuštaju svoje stanište ni kada stignu hladniji periodi.

Stanište male sove su četinarske šume, a takođe i mešovite šume, koje rastu na višim planinama. Na jelovniku ove vrste nalaze se rovčice, a voli da se hrani i manjim pticama, kao i krupnim insektima.

Pomenuta vrsta za mesto svog gnežđenja bira duplje, i vrlo često se dešava da njen izbor budu duplje crne žune („Dryocopus martius“). Vreme gnežđenja je poznato. Gnezdi se jednom godišnje, i to u periodu od 10. maja do 1. juna. U njenom leglu moguće je pronaći 3 jaja, ponekad se tu nalazi i 4 jaja, a nije ni skroz neuobičajeno da položi 5 jaja.

Mala sova ima, takođe, svoj naučni naziv, to je „Glaucidium passerinum“. Poznato je da pripada porodici sova evidentiranim i pod nazivom „Strigidae“ i rodu sova čiji je naučni naziv „Strigiformes“.

Ova vrsta je zaštićena na prostoru Republike Srbije i upisana je na listu Strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva pod nazivom „Mala sova“ ili „Glaucidium passerinum“.