Luka Novi Sad

www.lukanovisad.rs

Adresa: Carinska br. 1, 21000 Novi Sad

Tel: 021/2102 110

Fax: 021/6624 450

E-mail: [email protected]


Luka Novi Sad se nalazi na 1254. km leve obale Dunava. Raspolaže sa 44.000 m² zatvorenog i 100.000m²  otvorenog skladišnog prostora namenjen uvozu i izvozu domaće i strane robe.

Istorijski zapisi iz 18. veka  govore o pristajanju plovila na obali Dunava gde se prevozila roba za trgovinu. Između dva svetska rata na ovom pristaništu se odvijao drugi po veličini promet u tadašnjoj Jugoslaviji. Posle završetka Drugog svetskog rata osnovano je Obalsko transportno preduzeće sa osnovnim delatnostima: obalsko-transportna služba, rad u pristaništu i na železničkoj stanici i rad u carinskim i javnim skladištima. Od 1957. posluje pod imenom Pristaništa i skladišta Novi Sad. Usluge koje Luka pruža su:

 • Pretovar robe u rečnom, železničkom i drumskom transportu
 • Pretovar kontejnera, punjenje i pražnjenje
 • Skladištenje robe u javnim i carinskim skladištima
 • Iznajmljivanje skladišnog prostora
 • Usluge parkinga
 • Usluge vaganja
 • Prihvat, opsluživanje i snadbedavanje putničkih brodova.

Za usluge pretovara robe, Luka Novi Sad raspolaže sledećim kapacitetima:

 • 6 portalnih dizalica nosivosti 5 - 27,5 t
 • 9 viljuškara nosivosti do 3 t
 • 1 viljuškar nosivosti 4 t
 • 1 viljuškar nosivosti 5 t
 • 2 viljuškara nosivosti 12,5 t
 • 1 viljuškar nosivosti 28 t
 • 2 utovarivača
 • 3 mini utovarivača
 • 4 traktora
 • 3 plato prikolice
 • 2 kolske vage, od kojih je jedna drumsko–železnička, mernog opsega od 100 tona
 • 3 teleskopska levka sa portalima za pretovar rasutih tereta kapaciteta po 250 tona na sat
 • 2 pakerice (za pakovanje vreća od 50/1kg i za pakovanje džambo vreća od 500 do 2.000 kg)
 • pumpa za derivate nafte sa skladišnim kapacitetom od 270.000 m³.

Za usluge skladištenja robe, Luka Novi Sad raspolaže sledećim kapacitetima:

 • 10 zatvorenih skladišta površine 45.968 m²
 • 5 otvorenih skladišta površine 33.641 m²

Zimovnik -  otvoreni za zimovanje stranih i domaćih plovila na 1253,50 km na levoj obali vodnog puta reke Dunav (postojeći kanal Dunav-Tisa-Dunav)