Luka "Dunav" Pančevo

www.lukadunav.co.rs

Adresa: Luka Dunav 1, 26000 Pančevo

Tel: 013/353 168, 013/302 303

Fax: 013/302 304

E-mail: [email protected]


Luka „Dunav“ Pančevo nalazi se na 1153. km leve obale Dunava. Kao javno carinsko skladište, poseduje 100.000 m² otvorenog i 36.000 m² zatvorenog skladišnog prostora. Takođe poseduje i 8.000 m² skladišnog prostora pod nadstrešnicama, parking terminal za 200 teretnih vozila, postrojenje za separaciju šljunka, lučki sektor mehanizacije i popravke, kao i stanicu za točenje goriva. Usluge koje luka pruža su:

  • Pretovar svih vrsta tereta
  •  Multi-modalni transport robe
  • Skladištenje robe u javnom carniskom skladištu
  • Pretovar ADR robe 
  • Špediterske usluge
  • Boksiranje plovila
  • Carinski terminal za drumska vozila
  • Snadbevanje goriva
  • Separacija građevinskog materijala
  • Remont i popravka.