Luka Beograd

www.lukabeograd.com

Adresa: Žorža Klemansoa br. 37, 11000 Beograd (Stari Grad) 
Tel: 011/2751 255
Fax : 011/764 764
E-mail: [email protected]


Početak izgradnje pristaništa na Dunavu vezuje se za 1957. godinu kada je osnovana Direkcija za izgradnju i uređenje obale Dunava. Ime menja 1961. u “Preduzeće pristaništa  u Beogradu” i konačno 2002. registrovana je kao Akcionarsko društvo LUKA BEOGRAD. Danas raspolaže sa odgovarajućom infrastrukturom i opremom u cilju redovnog poslovanja.

Infrastruktura:

 • Oko 200.000 m² zatvorenog i oko 600.000 m² otvorenog skladišnog prostora
 • Akvatorij površine 11 ha sa minimalnom dubinom od 4 m
 • Operativna obala dužine 940 m
 • 9.612 m drumskih saobraćajnica
 • 12.507 m železničkih koloseka
 • Parking površina od 7.347 m² za teretna i 3.848 m² za putnička vozila
 • Terminal za teške terete od 16.500 m²
 • Terminal za rasute terete od 5.519 m²
 • Kontejnerski terminal 12.430 m²
 • Sidrište sa pristanom za prijem međunarodnih plovnih objekata, kapaciteta 12 plovila.

 Oprema:

 • Tri mosne dizalice nosivosti 3 t, 20 t i 50 t
 • Manipulator za kontejnere nosivosti 27 t
 • 9 portalnih dizalica nosivosti od 3 do 6 t
 • 2 auto dizalice nosivosti 16 t i 40 t
 • 30 viljuškara nosivosti od 1,2 - 3 t
 • 11 viljuškara nosivosti 4 - 14 t
 • Brod potiskivač
 • Više kamiona, traktora, prikolica, poluprikolica i drugih sredstava rada.

Kargo centar LUKE BEOGRAD smešten je na 1168. km desne obale Dunava. Koristi se za skladišne i lučke usluge.

Međunarodno putničko pristanište nalazi se na 1171. km desne obale reke Save, u blizini njenog ušća u Dunav. Spada u jedne od najuređenijih objekata ovog tipa na Dunavu. U toku sezone, turistima su na raspolaganju organizovani obilasci grada i upoznavanje sa istorijskim, kulturnim i zabavnim sadržajima. Na pristaništu je na raspolaganju menjačnica, bankomat i prodavnica suvenira, delikatesnih proizvoda hrane i pića, tradicionalnih predmeta i autentične narodne nošnje.

Zimovnik Ivanovo -  otvoreni za zimovanje stranih i domaćih plovila na 1136. km na levoj obali vodnog puta reke Dunav.