Lovište "Zlatar - Jadovnik - Dubočica"

Lovište se nalazi na prostoru jugozapadne Srbije, na 10ak km udaljenosti od Prijepolja. Zauzima površinu od 25.150 ha.


Predstavlja planinsko lovište koje se prostire na nadmorskoj visini od 700 do 1.733 metara. Ovde se lovi divlja svinja, srna, zec i predatori. U samom lovištu nalazi se lovačka kuća, kapaciteta 19 ležaja u kome lovci mogu da odsednu.

 

Šumsko gazdinstvo “Prijepolje” - Prijepolje

Adresa: Valterova 155, 31300 Prijepolje

Tel: 033/713 650, 033/713 651

Fax:033/713 651

E-mail: [email protected]