Lovište “Vratna”

Na površini od 1.312 ha, na prostoru istočne Srbije nalazi se lovište “Vratna”. Smešteno  je u blizini grada Negotina, na padinama planine Miroč.


Ograđeni deo zauzima prostor od 300 ha u kome je omogućen lov na jelena lopatara, muflona, divlju svinju i srneću divljač. U okviru samog lovišta nalazi se manastir Vratna kao i istoimena reka koja je poznata po prirodnim kamenim mostovima. Smeštaj lovaca moguć je u hotelima u Negotinu.

 

Šumsko gazdinstvo Timočke šume

Adresa: Dragiše Petrovića 5, 19370 Boljevac

Tel: 030/463 879, 030/463 443

Fax: 030/463 441

E-mail: [email protected]