Lovište "Suvodol"

Lovište "Suvodol" smešteno je na istoku Srbije, u blizini grada Zaječara. Na površini od 2.488 ha zastupljene su šume (2.038 ha), pašnjaci (440 ha) i obradive površine (10 ha) u okviru kojeg je moguće loviti srneću divljač, divlju svinju i vuka.


Smeštajnih kapaciteta u okviru lovišta nema, te lovci mogu da odsednu u hotelima u Zaječaru.

 

Šumsko gazdinstvo Timočke šume

Adresa: Dragiše Petrovića 5, 19370 Boljevac

Tel: 030/463 879, 030/463 443

Fax: 030/463 441

E-mail: [email protected]