Lovište “Šumata”

Na jugoistočnim obroncima Kopaonika nalazi se lovište Šumata. Smešteno je na nadmorskoj visini 300 do 1.200 m zauzimajući površinu od 18.964 ha.


Ovde je lov moguć na divlju svinju i srneću divljač. Smeštajnih kapaciteta u okviru lovišta nema, te je jedina mogućnost boravak u nekom od hotela u Prolom banji i Prokuplju.

 

Šumsko gazdinstvo “Toplica” - Kuršumlija

Adresa: Vuka Karadžića bb, 18430 Kuršumlija

Tel: 027/381 325, 027/381 317, 027/389 378, 027/380 378

Fax: 027/381 325

E-mail: [email protected]