Lovište “Šujmoš”

Lovište “Šujmoš” nalazi se na teritoriji opštine Čoka zaizumajući površinu od 7.833ha. Od toga 7.319 ha obuhvataju lovne površine. Ovde se lovi srneća divljač, fazan, zec, prepelica, grlica, divlja patka i povremeno divlja svinja.


Opremljenost lovišta je veoma dobra: 2 čeke na drvetu, 12 stabilnih čeka, 30 solišta, 2 pojilišta, hranilišta za fazane i poljske jarebice kao i 2 prihvatilišta za fazane. U okviru lovišta nalazi se i lovački dom.

 

Lovačko udruženje “Padej” – Padej

Adresa: Oslobođenja 22, 23325 Padej, Čoka

Tel: 063/589 640