Lovište “Šerbetovac - Ožalj - Reštevo”

Na prostoru jugozapadne Srbije, uz magistralni put Prijepolje - Pljevlja nalazi se lovište Šerbetovac - Ožalj - Reštevo. Smešteno je u pojasu od 630 do 1.423 m nadmorske visine zauzimajući površini od 6.529 ha.


Srna, divlja svinja, zec i predatori su životinje koje se mogu loviti. U okviru lovišta postoji lovačka kuća, kapaciteta 6 ležaja.

 

Šumsko gazdinstvo “Prijepolje” - Prijepolje

Adresa: Valterova 155, 31300 Prijepolje

Tel: 033/713 650, 033/713 651

Fax: 033/713 651

E-mail: [email protected]