Lovište “Šargan”

Lovište “Šargan” nalazi se na prostoru planine Mokre Gore. Do njega možete doći magistralnim putem Užice - Višegrad.


Prostire se na nadmorskoj visini od 600 do 1.200 m zahvatajući površinu od 13.784 ha. Ovde se lovi srna, zec i divlja svinja. Smeštaj lovaca moguć je u lovačkoj kući, koja raspolaže sa 7 ležaja.

 

Šumsko gazdinstvo “Užice”-Užice

Adresa: Nikole Pašića 40, 31000 Užice

Tel: 031/516 133, 031/521 585

Fax: 031/519 478

E-mail: [email protected]