Lovište “Ristovača”

U blizini Bača, na nadmorskoj visini od 80-84 m  prostore se lovište "Ristovača". Osnovano je 1955. godine i spada u jedno od najuređenijih lovišta u našoj zemlji.


Lovište zauzima površinu od 1.718 ha, od čega je 250 ha ograđeno. U ograđenom delu obavlja se intenzivan uzgoj fazanske divljači. U otvorenom delu lovi se zec, fazan i srneća divljač. Smeštaj lovaca moguć je u dve lovačke kuće koje se nalaze u okviru lovišta kapaciteta 16 ležaja.

 

Šumsko gazdinstvo Novi Sad

Adresa: Bulevar oslobođenja 127/XI, 21000 Novi Sad
Tel.: 021/ 557 412, 557 413
Fax: 021/557 966
E-mail: [email protected]