Lovište “Plavna”

“Plavna” predstavlja ravničarski tip lovišta smešteno na teritoriji opštine Bač. Zahvata površinu od 3.626 ha, duž toka reke Dunav. Ovde se love srna, miflon, divlja svinja, jelen lopatar i evropski jelen.


Takođe, veliki broj pernatih divljači živi ovde zahvaljujući povoljnim prirodnim uslovima: zec, poljska jarebica, divlja guska i divlja patka, koje je isto tako moguće loviti. Lovište je poprilično dobro opremljeno raznim lovnim objektima, kao i lovačkim domom kapaciteta 22 ležaja i kongresnom salom.

 

Šumsko gazdinstvo Novi Sad

Adresa: Bulevar oslobođenja 127/XI, 21000 Novi Sad
Tel.: 021/ 557 412, 557 413
Fax: 021/557 966
E-mail: [email protected]