Lovište “Majdan Kučajna”

Lovište “Majdan Kučajna” nalazi se u blizini Kučeva, na prostoru istočne Srbije. Zahvata površinu od 2.352 ha, prosečne nadmorske visine od 400 m.


Srna, divlja svinja, fazan i zec predstavljaju stalno gajene vrste divljači u lovištu. Smeštaj lovaca moguć je u hotelima u Kučevu jer  u okviru lovišta ne postoje smeštajni kapaciteti.

 

Šumsko gazdinstvo “Severni Kučaj” - Kučevo

Adresa: Trg Veljka Dugoševića 26, 12240 Kučevo

Tel: 012/851 911, 012/851 978

Fax: 012/852 171

E-mail: [email protected]