Lovište “Kupinik”

Lovište “Kupinik” smešteno je u blizini Pećinaca. Naslanja se na specijalni rezervat prirode Obedska bara zauzimajući površinu od 7.953 ha.


Divlja svinja, običan jelen i srneća divljač  su životinje koje je ovde moguće loviti. Ovde se nalazi motel “Obedska bara”, kapaciteta 22 ležaja.

 

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“

Adresa: Parobrodska 2, 22000 Sremska Mitrovica

Tel: 022/222 111, 022/600 516

Fax: 022/612 949

E-mail: [email protected]