Lovište “Karađorđevo”

Na prostoru jugozapadne Bačke smešteno je lovište "Karađorđevo" na površini od 4.520 ha. Predstavlja jedno od prestižnih lovišta u našoj zemlji koje je veoma dobro uređeno i bogato lovnom divljači. Lovište se prostire  na području opština Bačka Palanka i Bač u okviru kojeg je na površini od 2.955 ha ustanovljen Specijalni rezervat prirode.


U okviru njega izdvojene su dve prirodne celine: područje Mostonga na površini od 1.638 ha i područje Bukinskog rita površine 1.317. ha. Najveći deo lovišta prekriven je šumom, a ostali deo čine obradive i vodene površine, bare i kanali. U okviru Specijalnog rezervata živi veliki broj retkih životinjskih vrsta, pre svega krupnih sisara i ptica močvarnica. Od životinja koje je ovde moguće loviti prisutni su evropski jelen, jelen lopatar, miflon, divlja svinja, divlja patka, divlja guska, kao i virdžinijski jelen koji je u naše krajeve donet sedamdesetih godina 20. veka. U okviru lovišta nalazi se ergela konja sa muzejom, te posetioci mogu da uživaju u jahanju konja i vožnji fijakerom. Smeštaj lovaca moguć je u dva lovna objekta koji se nalaze u okviru lovišta.

 

Vojna ustanova Morović

Adresa: Bosutska bb, Morović, 22240 Šid

Tel: 022/736 026, 022/736 033

Fax: 022/736 123

E-mail: [email protected]