Lovište “Kaćka šuma”

"Kaćka šuma" predstavlja lovište koje se nalazi na teritoriji opštine Kać, u blizini Novog Sada. Prostire se na površini od 467 ha, uglavnom zahvatajući šumske komplekse.


Lovište predstavlja poligonsko lovište na fazana, gde glavni poligon ima površinu od 82 ha, a sporedni 34 ha. U okviru lovišta postoji  lovačka kuća u kojoj je moguć smeštaj lovaca.

 

JP „VOJVODINA ŠUME-LOVOTURS“

Adresa: Preradovićeva 2, 21133 Petrovaradin

Tel: 021/432 221

Fax: 012/432 221

E-mail: [email protected]