Lovište "Južni Kučaj IV"

Na prostoru planine Južni Kučaj  smešteno je lovište "Južni Kučaj  IV", površine 26.360 ha. Nalazi se u blizini grada Despotovca, na 30ak km udaljenost od magistralnog puta.


Spada u brdsko-planinski tip lovišta prosečne nadmorske visine od 800 m. Ovde je omogućen lov na jelena, srnu, divlju svinju i vuka. U okviru lovišta postoje i tri lovačke kuće: Valkaluci koja raspolaže sa 5-8 ležaja, Pešterac sa 6 ležaja i Javorak sa 10 ležaja.

 

Šumsko gazdinstvo “Južni Kučaj”- Despotovac

Adresa: Moravska 14, 35213 Despotovac

Tel: 035/611 662

Fax: 035/611 737

E-mail: [email protected]