Lovište “Južni Kučaj - Brezovica”

Lovište “Južni Kučaj - Brezovica” nalazi se u podnožju Kučajskih planina, na putu Paraćin - Zaječar u blizini mesta Straža. Obuhvata površine pod šumom i vodom prostirujući se na 25.219 ha.


Najveći deo lovišta čine šume (oko 17.946 ha) dok pašnjaci i livade zauzimaju oko 7.018 ha. Mogu se izvojiti nekoliko vrsta divljači:  

- Divljač zaštićena lovostajem (evropski jelen, srna, divlja svinja, medved, zec, jazavac, prepelica, poljska jarebica, divlji golub, grlica, gačac i dr.);

- Trajno zaštićena divljač (veverica, vidra, ris, sova, sokolovi, orlovi, gavran, detlići, ptice pevačice i dr);                                                 

- Divljač koja nije zaštićena (vuk, šakal, lisica, tvor, siva vrana, svraka, divlja mačka.).

U okviru lovišta postoji lovačka kuća “Brezovica” koja može da primi do 15 gostiju. Okolina Južnog Kučaja bogata je brojnim prirodnim u kulturnim vrednostima kao što je Resavska pećina, Klisura reke Suvaje i Resave, vodopad Lisine, izletište Grza, Manastir Sv. Sisoje, manastir Manasija itd.

 

Šumsko gazdinstvo Timočke šume

Adresa: Deligradska 1, 16000 Leskovac

Tel: 016/243 034, 016/213 593

Fax: 016/255 947

E-mail: [email protected]