Lovište “Golija”

Lovište “Golija” nalazi se na istoimenoj planini na prostoru jugozapadne Srbije. Zahvata površinu od 32.507 ha prostirujući se od 600 do 1.833 m nadmorske visine.


Ovde se gaji i lovi divlja svinja, zec i srna, a pored toga lovi se i vuk. Smeštaj lovaca moguć je u hotelu „Golijska reka“ koji se nalazi u okviru lovišta.

 

Šumsko gazdinstvo „Golija“  Ivanjica

Adresa: Venjamina Marinkovića 139, 32250 Ivanjica

Tel: 032/663 321, 032/662 253

Fax: 032/661 710

E-mail: [email protected]