Lovište “Deliblatska peščara”

U okviru specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara nalazi se istoimeno lovište površine 31.036,55 ha. Jedan deo lovišta je ograđen i u njemu se vrši uzgoj pojedinih životinja.


U okviru “Dragićevog hata” uzgaja se i lovi jelenska divljač i divlja svinja, dok se u okviru “Šumarka” (240 ha) i “Flamunde” (280 ha)  vrši uzgoj divljih svinja. Takođe jedan deo lovišta “Labudovo okno” (2.300 ha) obuhvata močvarne terene, tok i priobanje Dunava gde se love divlje patke i divlje guske. Lov se obavlja sa visokih čeka i pogonom. U okviru lovišta nalaze se nekoliko lovačkih kuća koje omogućuju smeštaj lovaca.

 

Šumsko gazdinstvo “Banat” - Pančevo

Adresa: Maksima Gorkog 24, 26101 Pančevo

Tel: 013/342 899

Fax: 013/353 585

E-mail: [email protected]