Lovište “Crni vrh - Ljeskovac”

Lovište “Crni vrh - Ljeskovac” smešteno je na prostoru jugozapadne Srbije, na desetak kilometara udaljenosti od Priboja. Zahvata površinu od 3.760 ha.


Predstavlja  tipično planinsko lovište koje se prostire na nadmorskoj visini od 540 do 1.150 m. Ovde se love divlja svinja, srna, zec i predatori. Smeštaj lovaca moguć je u nekom od hotela u Priboju jer u samom lovištu nema smeštajnih objekata.

 

Šumsko gazdinstvo “Prijepolje” - Prijepolje

Adresa: Valterova 155, 31300 Prijepolje

Tel: 033/713 650, 033/713 651

Fax: 033/713 651

E-mail: [email protected]