Lovište "Crni lug"

Lovište "Crni lug" smešteno je na obali reke Save, na 25 km udaljenosti od Obedske bare. Nalazi se između mesta Progar i Boljevci, na udaljenosti od 30 km zapadno od Beograda.


Površina lovišta je oko 973 ha, gde veći deo zauzimaju guste hrastove šume. U okviru lovišta moguće je loviti divlju svinju, jelena i srnu. Smeštajnih objekata u lovištu nema tako da posetioci mogu da odsednu u hotelima u Beogradu ili Obedskoj bari.

 

Šumsko gazdinstvo Beograd

Adresa: Kneza Miloša 55, 11000 Beograd

Tel: 011/3611 083, 011/3611 618

Fax: 011/3611887

E-mail: [email protected]