Lovište “Bukovik”

Lovište "Bukovik" je smešteno u blizini Sokobanje, na prosečnoj nadmorskoj visini od 700 m te pripada brdsko-planinskom tipu lovišta. Zahvata površinu od 13.788 ha, od čega je 600 ha ograđeno i u kome se gaje jeleni.


Pored evropskog jelena, lov je moguć i na divlju svinju, srneću divljač i zeca. U samom lovištu nema smeštajnih kapaciteta, te je jedina mogućnost boravak u nekom od smeštajnih objekata koji se nalaze u Sokobanji.

 

Šumsko gazdinstvo “Niš” - Niš

Adresa: Prvomajska 4b, 18000 Niš

Tel: 018/520 043, 018/246 074

E-mail: [email protected]