Lovište "Bukovac"

Lovište Bukovac prostire se na teritoriji opštine Rača. Njegova  površina poklapa se sa površinom opštine i iznosi 21.571 ha, dok se lovna aktivnost obavlja na površini od 20.500 ha. Međutim, ta površina se smanjuje usled širenja varošice i seoskih naselja.


Najzastupljenije divljači su srna, zec, fazan, jarebica, prepelica, šakal, lisica, kuna i jastreb kokošar. Komercijalan lov je organizovan u dva dela: Rača 1 i Rača 2. Deo Rača 1 koristi se za komercijalni lov sitne divljači, dok se u delu Rača 2 organizuje odstrel fazanske divljači i obuka pasa.

Lovištem gazduje lovačko udruženje „Gradište“, koje raspolaže lovačkim domom kapaciteta 20 ležaja, objektom za privremeno skladištenje mesa odstreljene divljači, 2 prihvatilišta površine 0,20 ha i kavezima za pse. Na terenu su izgrađene i 96 visokih čeka koje imaju hranilišta i solišta. Najveća posećenost  lovišta je tokom proleća i jeseni, kako od strane domaćih lovaca tako i od velikog broja stranih.

 

Lovačko udruženje Gradište

Adresa: Bogosava Markovića bb, 34210 Rača

Tel: 034/751943, 060/0751943