Lovište “Boranja”

Lovište “Boranja” nalazi na krajnjem zapadu Srbije, u blizini Loznice. Prostire se na masivima planine Boranja i Gučevo, na površini od 9.230 ha.


Prostor ovih planina odlikuje se bujnom i očuvanom prirodom u kome je moguće loviti zeca, divlju svinju i srneću divljač. U samom lovištu nema smeštajnih objekata, već lovci mogu da odsednu u nekom od hotela u Loznici ili planinarskom domu.

 

Šumsko gazdinstvo “Boranja” – Loznica

Adresa: Save Kovačevića 2, 15300 Loznica

Tel: 015/876 046

Fax: 015/876 047

E-mail: [email protected]