Lovište “Bođanski rit”

Teritorija opštine Bač poznata je po nekoliko lovišta, od kojih se ističe lovište “Bođanski rit”. Ono se prostire na 15.915 ha površine, graničeći se sa lovištima Kamarište i Plavna. Ovde se love srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.


Smeštajnih objekata u samom lovištu nema, ali u blizini su druga lovišta koja poseduju lovačke domove, te je u njima moguć smeštaj.

 

Lovačko udruženje Bač

Adresa: Grmečka bb, 21420 Bač

Tel: 021/771 472