Lovište “Biser voda - Divan”

Lovište “Biser voda - Divan” smešteno je u blizini Raške, na 10ak km udaljenosti na planini Goliji. Zauzima površinu od 11.080 ha.


Ovde se love srna, vuk i divlja svinja. Smeštaj lovaca moguć je u hotelima u Raškoj.

 

Šumsko gazdinstvo “Šumarstvo” - Raška

Adresa: Miluna Ivanovića 9, 36350 Raška

Tel: 036/736 252; 036/736049

Fax: 036/736 252

E-mail: [email protected]