Lipovička šuma – Dugi rt

Prirodno dobro "Lipovička šuma - Dugi rt" predstavlja zaštićeno područje lokalnog značaja smešteno na teritoriji grada Beograda. Prostire se na severu Šumadijskog pobrđa, na području gradskih opština Barajevo i Čukarica. 


Zaštićen prostor obuhvata površinu od 241,67 ha, od čega je 235,7 ha (97,27 %) u državnoj, a 6,59 ha (2,73 %) u privatnoj svojini.

Cilj proglašenja za zaštićeno dobro je upravo radi očuvanja prostornih funkcija, položaja i očuvanosti vegetacione i hidrološke strukture, bioekoloških vrednosti kompleksa pod šumom, očuvanja staništa raznovrsne flore i faune, kao i stvaranja uslova za održivi razvoj rekreativnih, turističkih, kulturnih i naučno-istraživačkih sadržaja.

Šuma leži na nadmorskoj visini od 170 do 280 m. Obiluje raznovrsnom divljači te je skoro izgrađena i fazanerija. Slabo se koristi kao izletničko mesto s obzirom da nema uređene staze,  ali je značajna kao lovno područje kojim gazduje šumsko gazdinstvo Beograd. Najveći deo zauzimaju listopadne šume, ali se sve više zasađuju i četinari, te se teži ka njenom uređenju.