Letnjikovac Mavrokordato („Jovanovićev salaš“)

Ostaci nekadašnjeg letnjikovca Mavrokordato (danas „Jovanovićev salaš“) nalaze se na teritoriji grada Kikinde kod mesta Banatska Topola, u Severnobanatskom okrugu.


Sagradio ga je devedesetih godina XIX veka ruski Knez Georgije Dimitrijevič Mavrokordato, koji se tokom svog službenog boravka u Budimpešti oženio Katarinom Jovanović, ćerkom senatora Stevana Jovanovića iz Hajdučice.

Podignut je u neoklasicističkom stilu sa elementima baroka. Portik na glavnoj fasadi imao je jonske stubove koji su nosili arhitrav, a iznad koga se nalazio trouglasti timpanon sa kneževim grbom. Na centralnom delu krova nalazila se kupola u kojoj je nekada bio smešten teleskop. Delovi dvorca koji su se nalazili levo i desno od centralnog imali su krov sa terasom. Ispred glavnog ulaza nalazio se veliki ružičnjak a iza njega bazen, dok se oko dvorca nalazio vrt. Knez je preminuo 1939. a kneginja 1968. godine i nisu imali naslednike. Dvorac im je još za vreme Drugog svetskog rata oduzet ali je sedamdesetih godina napušten. Nemarnošću organa vlasti ali i samih građana danas postoje samo četiri stuba, zabat i deo temelja.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar