Kukavica

Strogi rezervat prirode "Kukavica" nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, na levoj obali Južne Morave. Spada u Rodopske planine. Smeštena je severno od Vranja, a južno od Leskovca, kao većih naselja u blizini.


Ograničen je rekom Veternicom na zapadu. Najviši vrh je Vlajna sa 1.442 m, a u blizini Vranja u južnom delu Kukavice nalaze vrhovi Grot (1.327 m) i Oblik (1.310 m), koji se nekad izdvajaju i kao zasebne planine. Prostor Kukavice je bogat rekama, koje spadaju u sliv Južne Morave i dobrog su kvaliteta. Na teritoriji planine Kukavice preovlađuju guste šume bukve, a javljaju se i četinarske šume. Fauna je raznovrsna, i ovde se javljaju različite vrste ptica (kukavica, jastreb, kobac, golub grivaš, šumska sova) i sisara (kuna zlatica, lisica, lasica, divlja svinja, puh). Na teritoriji rezervata na 1.360 m nalazi se lovački dom „Kukavica“, koji pruža usluge smeštaja lovcima, planinarima i učenicima.