Kuća Stevana Sinđelića

Vojskovođa iz Prvog srpskog ustanka Stevan Sinđelić rođen je 1770. godine u selu Vojsci, da bi se posle očeve smrti sa majkom preselio u selo Grabovac. U toku priprema za ustanak često se sastajao sa Đorđem Petrovićem i prikupljao narod resavskog kraja za predstojeće borbe. Istakao se u boju na Ivankovcu 1805. godine, kao i u borbama sa Turcima oko Ražanja, Ćuprije i Paraćina. 


Godine 1807. započinje period zatišja u srpsko-turskim odnosima koji će potrajati sve do proleća 1809. godine. Na Kamenici, u boju na Čegru 31. maja, odbijajući turske napade poginuo je resavski vojvoda Stevan Sinđelić sa oko tri hiljade Resavaca zapalivši magacin baruta. Glave poginulih vojnika, uzidane su u nišku Ćele kulu.

Na teritoriji opštine Svilajnac, u centru sela Grabovc, nalazi se kuća Stevana Sinđelića u prostranom dvorišti sa kapelom, drvenom zvonarom u trpezarom. To je polubrvnara sa prostranim tremom, pokrivena ćeramidom. Kuća je primer narodnog graditeljstva ovog prostora sa kraja XVIII i početka XIX veka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar